top of page
RVTS Logo

Marita Sandvik

Marita er utdannet vernepleier. Arbeider som fagrådgiver ved Brøset Kompetansesenter og ved RVTS Midt. Koordinerer REBESSA (Ressursteam for bekymringsfull og skadelig seksuell atferd).

FOREDRAGSHOLDERE

Oddfrid Skorpe Tennfjord

Oddfrid er utdannet psykolog og har en doktorgrad i psykologi. Arbeider ved RVTS Midt. Koordinerer Nasjonalt kompetansenettverk om barn og unge med skadelig seksuell atferd og REBESSA (Ressursteam for bekymringsfull og skadelig seksuell atferd).

Renate Buhaug Sjaastad

Renate er utdannet familieterapeut. Arbeider ved BUP Orkanger. Er også med i REBESSA (Ressursteam for bekymringsfull og skadelig seksuell atferd).

Kjell Olav Tømmerås

Kjell Olav er utdannet barnevernspedagog. Jobber som rådgiver ved Statens barnehus Trondheim. Er også med i REBESSA (Ressursteam for bekymringsfull og skadelig seksuell atferd).

Margareth Nordbøe Brøndbo

Margareth er utdannet pedagog ved NTNU. Arbeider som spesialpedagog ved barne- og ungdomsklinikken ved St.Olavs hospital.

Margrete Wiede Aasland

Margrete er utdannet førskolelærer og spesialist i sexologisk rådgivning. Har gitt ut bøker om barn og seksualitet og om seksuelle overgrep mot barn. Har i mange år arbeidet som terapeut og er en kjent foredragsholder.

bottom of page