top of page
RVTS Logo

Avvergingsplikten

Alle i Norge avvergingsplikt. Vi har alle plikt til å avverge alvorlige lovbrudd som drap, voldtekt, vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep mot barn. Om det ikke er trygt for deg å gripe inn har du likevel plikt til å varsle politiet.

Barn, vold og traumer. Møte med unge i utsatte livssituasjoner (bok)

Av Øverlien, C., Hauge, M. I., & Schultz, J. H. (Red.) (2016), Universitetsforlaget.

Barna og seksualiteten (bok)

Av Margrethe Wiede Aasland (2018).

Barnehageloven

Fra Lovdata sine hjemmesider.

Bufdir, Lhbtiq-ordlista

Lhbtiq-ordliste på Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets hjemmesider.

Bufdir, Likestilling og ikke-diskriminering

Om likestilling og ikke-diskriminering på Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets hjemmesider.

Endringer i velferdstjenestelovgivningen

Fra Regjeringens hjemmesider.

Folkehelse og livsmestring i skolen

Av Ringereide og Thorkildsen, RVTS Sør, PEDLEX.

Jeg vet

Fra Gyldendal Norsk Forlag.

Kofferten min og meg

En reise i traumeforståelse.

Med hjerte for seksualiteten (bok)

Av Birgit Hegge (2018).

NFSS

Nettverk for funksjonsnedsettelse, seksualitet og samliv.

Oppskriften til hjernens utvikling

En fem-minutters film for alle som omgås barn.

Ressurser på RVTS sine nettsider

En samling av lenker til nettsteder, filmer, dokumenter, apper, magasiner, brosjyrer og opplæringsmateriell.

Seksuell atferd

Om seksuell atferd på RVTS sine hjemmesider.

Telia, lekne og lærerike apper for barn

Fra Telia sine hjemmesider.

Trafikklyset

Hvordan er atferden? Grønn, gul eller rød?

Traumenett

En publiseringskanal for undervisningsprogrammer og annet digitalt kursmateriell produsert av RVTS.

Utdanningsdirektoratet, Kjønn og likestilling (film)

Målet om at begge kjønn skal ha like muligheter betyr ikke at jenter og gutter skal bli like eller at noe eventuelt skal tas bort. Det handler om å utvide handlingsrommet og gi flere muligheter, og at forventninger vi har til kjønn ikke skal begrense barn.

Æ e mæ

Her finner du temaplaner for barn i alderen 2 til 5 år.

RESSURSBIBLIOTEK

På denne siden har vi samlet alle ressursene som ligger på ulike plasser i veilederen.

bottom of page