top of page
RVTS Logo

SITUASJON 2

Doktorlek initiert av gutt 5 år

Petter på 5 år har den siste tiden vært veldig opptatt av doktorlek og hver eneste gang barna leker, så vil han være pasienten. Han instruerer doktoren til å undersøke tissen sin og leken virker i starten å handle om nysgjerrighet og utforsking. Det observeres at Petter flere ganger spør om barna vil suge på tissen hans, men ingen av barna vil det. Personalet merker seg også at Petter er veldig intens i leken og vil ikke bli med på annen lek. Petter virker også mer irritert og sur enn vanlig. Han kan bli sint tilsynelatende uten forvarsel, og han virker urolig når han skal hjem. En dag barna leker hører pedagogen at Petter sier at Anton må suge på tissen hans. Anton ler og sier «æsj, nei det vil jeg ikke». Petter gir seg ikke og sier «Det må du ellers får du ikke komme i bursdagen min». Pedagogen snakker med guttene om at begge må ha lyst til å leke sammen, og at det ikke er greit å true noen dersom de ikke vil være med å leke. Samtidig bestemmer pedagogen seg for å snakke mer med Petter senere på dagen.

 

I dette tilfellet viser Petter en seksuell atferd som skaper bekymring. Episoden beskrevet overfor, synes å være noe annet enn naturlig utforsking. Petter virker også å være utilpass i annen lek og samhandling, noe han tidligere ikke har vist. Dersom pedagogen ikke hadde vært til stede i situasjonen og veiledet, så kunne dette ha ført til at Anton hadde følt seg presset til å utføre handlingen selv om han ikke ville. Dette ville man i så fall karakterisere som rødt område, dvs skadelig seksuell atferd. I dette tilfelle så var det en klok pedagog som tok begge guttene på alvor og hjalp dem gjennom situasjonen på en trygg måte.

To forskjellige scenarier i samtalen mellom Petter og pedagogen:

Scenario 1
Pedagogen sier til Petter: «Da dere lekte doktorlek i dag, så spurte du om Anton kunne suge på tissen din. Fortell meg mer om det». Petter sier: «Jeg vil at tissen min skal bli stor og hard». Pedagogen spør: «Hvem sin tiss pleier å bli stor og hard?» Petter svarer: «Den på filmen til Jens». Pedagogen vet at Jens er storebror til Petter og at han går i 3.klasse. Pedagogen sier til Petter at hen skjønner at han er nysgjerrig på det, men barn skal ikke suge på tissene til hverandre (ikke-aldersadekvat atferd).  Hen sier også at voksne aldri har lov å gjøre det med barn.

Pedagogen tolker det dit at Petter har sett porno på storebror sin telefon eller nettbrett og må ta grep slik at dette ikke gjentar seg. Både Petter og storebror er for unge til å eksponeres for porno. I samråd med styrer i barnehagen tar man kontakt med foreldrene og ber om en samtale. Personalet sier tydelig til foreldrene at de ikke har reagert på at Anton leker doktorlek (seksuell lek), men at det er innholdet i denne leken som, sammen med de andre endringene hos Anton, har vekket deres bekymring. Foreldrene er takknemlige for å bli kontaktet om atferdsendringene hos Jens. De kan fortelle at Jens har blitt mer engstelig og irritert, men at de ikke visste at dette også gjaldt i barnehagen. De var heller ikke klar over at Petter og Jens så porno. De forteller at de selv er i en krevende tid med en alvorlig syk forelder, og at dette har ført til flere krangler mellom de to voksne. Petter og storebroren Jens har derfor blitt mer overlatt til seg selv. De sier at denne nye informasjonen gjør at de i større grad vil søke hjelp til å løse utfordringene sine slik at de kan ta bedre vare på ungene.
 

Scenario 2

Pedagogen sier til Petter: «Da dere lekte doktorlek i dag så spurte du om Anton kunne suge på tissen din. Fortell meg mer om det». Petter sier: «Jeg ville bare se om det kom melk ut av tissen min». Pedagogen fortsetter med: «Du ville bare se om det kom melk ut av tissen din. Hvem sin tiss kommer det melk ut av?» Petter sier: «Det kommer alltid melk ut av tissen til pappa når jeg suger på den». Pedagogen spør Petter om hvordan det er for han når dette skjer og Petter svarer at han synes det er ekkelt. Pedagogen sier at ingen barn skal suge på tissen til de voksne, og at dette er ulovlig. Videre roser pedagogen Petter for at han fortalte det og sier at det ikke er han som har gjort noe ulovlig. Dette er noe som er de voksnes ansvar. Pedagogen sier at de kan snakke mer om dette før hentetid, men at hen må først snakke med dem som pleier å hjelpe barn med slike ting.

 

Her forteller Petter med egne ord om at han blir utsatt for overgrep av sin egen far. Pedagogen må nå informere lederen sin og ta kontakt med barnevernstjenesten eller politi. Foreldrene til Petter skal ikke informeres da man har mistanke om at far kan ha utsatt Petter for seksuelle overgrep. Her utløses meldeplikten til barnevernet. Håndteringen vil skje i samarbeid med barnevernet og øvrig hjelpeapparat.

Illustrasjon: Jens A. Larsen Aas

bottom of page