top of page
RVTS Logo

Portalside her

Start Now
Track Name
00:00 / 01:04

FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV PROBLEMATISK OG SKADELIG SEKSUELL ATFERD HOS BARN OG UNGE

En veileder for ansatte i barnehage

Denne barnehageveilederen er utarbeidet av RVTS Midt sammen med Rebessa (Regionalt ressursteam om barn og unge med bekymringsfull og skadelig seksuell atferd) med formål om å bidra til en heving av kompetansen om sunn seksualitet hos barn i barnehagealder samt gi guidet hjelp til håndtering av saker der yngre barn har vist bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd. Kunnskap om barns seksualitet vil kunne minske risikoen for at barn utvikler seksuelt skadelige atferdsmønstre. Kunnskap om temaet vil også bidra til at tegn på krenkelser og overgrep kan oppdages på et tidlig tidspunkt slik at nødvendige tiltak kan iverksettes.

 

Mange voksne kan vegre seg for å gå inn på et område der barnets seksualitet så tydelig er i spill. Nettopp derfor er det viktig at vi tilbyr konkrete måter å forstå og å håndtere slike saker på. Årsakene til at barn og unge viser problematisk og skadelig seksuell atferd er ofte svært sammensatte og komplekse, og tverretatlig samarbeid vil være nødvendig for en god håndtering.

Jente og gutt som leker doktorlek
KURSET PASSER FOR: ALLE
KRAV TIL FORKUNNSKAPER: INGEN
ESTIMERT VARIGHET: CA. 6 TIMER
KREVER REGISTRERING: NEI

HØR TEKSTEN SOM LYD

Track Name
00:00 / 02:29

KURSANSVARLIGE

Kursansvarlige for e-læringen er RVTS Midt ved Oddfrid Skorpe Tennfjord og Marita Sandvik.

Skoleveilederen er utarbeidet i samarbeid med Kjersti Draugedalen, Kristin Larsen og Rebessa (Ressursteam om bekymringsfull og skadelig seksuell atferd hos barn).

bottom of page