top of page
RVTS Logo

2.1 OM BEKYMRINGSFULL OG SKADELIG SEKSUELL ATFERD

Årsaker til seksualisert atferd hos barnehagebarn

Mellom 30 og 50 % av overgrep mot barn og unge utføres av andre barn og unge (opp til 18 år). Det vanligste er at eldre barn og ungdommer utsetter noe yngre barn for en seksuell krenkelse. Det er altså ganske uvanlig at førskolebarn krenker andre førskolebarn.

Samtidig, overgrep begått av barn og unge kan gjøre like stor skade som overgrep utført av voksne, og må derfor stoppes. Ved å ha kunnskap om hva som er sunn seksualitet hos barn, kan vi fremme en sunn utvikling. I tillegg vil vi være bedre i stand til å oppdage hva som er bekymringsfull og skadelig seksuell atferd. Deretter kan man gi barna den hjelpen de trenger for å snu en uheldig utvikling. Ansatte har også en plikt til å beskytte andre barn fra å bli utsatt for seksuelle krenkelser og overgrep.

 

Ofte vil en bekymringsfull og skadelig seksuell atferd hos barn i barnehagealder være et symptom på en mangelfull dekning av barnets grunnleggende behov, utviklingsmessige eller sosiale vansker. Handlingene kan også være repetisjoner av atferd de selv har opplevd eller vært vitne til, fysisk eller via digitale medier. Den seksuelle atferden vil ofte være en del av flere utfordringer barnet har, og må forstås og sees i sammenheng med disse.

Ulike måter å forstå bekymringsfull og skadelig seksuell atferd (ikke uttømmende)

 • Reaksjon på egne traumatiske livshendelser.

 • Mangelfulle sosiale ferdigheter.

 • Impulsivitet.

 • Ensomhet, depresjon.

 • Vansker med å regulere følelser.

 • Lærevansker og nevrologiske utfordringer.

 • Tilknytningsvansker.

 • Ønske om oppmerksomhet.

 • Nysgjerrighet.

 • Behov for tilsyn og trygghet.

Bekymringsfull og problematisk seksuell atferd

Bekymringsfull atferd hos barn under 6 år kan være bekymringsfull enten på grunn av type atferd, grad av målbevissthet/planlegging, hyppighet eller varighet. Den kan også være bekymringsfull fordi barna som er involvert har ulik modenhet i alder og utvikling.

 

Eksempler kan være:

 • Veldig opptatt av voksen seksuell atferd og seksuelle leker, og vansker med å la seg avlede selv når de får beskjed fra en voksen.

 • Et seksualisert eller pornofisert språk, som ikke er aldersadekvat, f.eks når barnet snakker om å suge på tissen, bli kåt, bli tatt bakfra, etc.

 • Ekstremt opptatt av å berøre andres kjønnsorgan.

 • Følger etter andre på do for å se på og berøre andre barn.

 • Søsken som utøver en seksuell atferd sammen.

 • Seksuell atferd rettet mot de voksne i barnehagen, f.eks å bruke seksualiserte ord mens de tar på ansattes rumpe/bryster.

 • Putter ting inn i anus eller skjeden (og ikke bare inntil selve hullene).

Viktig å følge med og samle informasjon

Ved mistanke om problematisk seksuell atferd, er det viktig å følge med og observere for å samle nødvendig informasjon til eventuelle tiltak samt støtte og veilede til sunn og god seksualitet. Skriv gjerne ned det du ser og hører. Dette kan være en god logg i en evt. fremtidig håndtering av en sak. Det kan være glidende overganger mellom problematisk seksuell atferd til en klar skadelig seksuell atferd som må stoppes.

Skadelig seksuell atferd

Den skadelige seksuelle atferden er grenseoverskridende, krenkende eller truende, og kjennetegnes av forskjeller i alder, modning og fysisk styrke og størrelse mellom de involverte barna. Den kan videre bære preg av å være overdreven, hemmelighetsfull, tvangsmessig eller regredierende. Kort fortalt så går leken over til å bli problematisk eller skadelig dersom den er preget av makt, trusler og tvang. Slik atferd må stoppes på en aldersadekvat og respektfull måte.

 

Eksempler på skadelig seksuell atferd hos barn under 6 år kan være:

 • Etterligner voksnes seksuell atferd i lek.

 • Tvangsmessig selvstimulering (tvangsmessig onanering).

 • Tvinger andre barn til å inngå i seksuell lek.

 • Med tvang stikker gjenstander inn i vagina eller anus til et annet barn.

 • Målbevisste eller planlagte forsøk på berøring av voksnes kjønnsorgan.

 • Barn som til stadighet berører andre barn og voksnes private kroppsdeler.

Er det forskjell for barnet om barnet er blitt utsatt for en krenkelse eller et overgrep fra en voksen eller et annet barn?

Jeg tenker ofte at det handler nok om mye om hva som har skjedd og mest egentlig barnets opplevelse av det som har skjedd. Fordi noen ganger så kan jo voksne rundt barnet tenke at "det var ikke noen stor ting det der", men samtidig kan barnet vise en stor reaksjon på det. Så det handler både om omfang og kanskje hvor lang tid. Har det skjedd en gang, eller har det skjedd flere ganger? Har det blitt brukt vold og trusler? Eller et maktmisbruk overfor barnet? Så det er litt forskjellig. Men hvis det er en voksen som er inne, så blir jo politi og det juridiske bli mer innblandet. Sånn at et barn kan jo og oppleve at mamma eller pappa blir satt i fengsel. Barnet kan selv bli plassert i påvente av rettsdom. Eller at barnet kan bli flyttet ut av hjemmet som følge av dette. Men i forhold til barn og hvis det skjer seksuelle krenkelser mellom barna og, så må man også vurdere alvorligheten i dette i forhold til hvordan barnet oppleve det.

Nils Heldal prater med Renate B. Sjaastad om forskjellen på overgrep utført av voksne eller barn.

Spilletid: 1:23

R5

Da går vi over til hva som faktisk er skadelig seksuell aktivitet blant barnehagebarn. Er det en aggressivitet? Er det andre ting? Hvordan vil du definere det?

Jo, jeg tenker en aggressiv seksuell adferd er at de tvinger andre barn til å delta i seksuelle leker. Det kan være at man tenker over at dette er viktig å følge litt med på. Eller det at de sier at hvis ikke du gjør sånn som jeg vil, at de er litt avanserte i den seksuelle leken sin da. At de tvinger andre barn til å delta. Jeg pleier å si at sånn lek mellom barn skal være sånn fnisete og sånn "nå ser jeg tissen din, hehe". Det skal være morsomt. Men med en gang det er en som blir aggressiv i sin måte å leke med andre barn på, da skal man være obs.

 

Jeg har lyst å nevne eksempel fra da jeg jobbet i barnehage. Da var det en liten gutt som spurte meg "Margrethe, har du pula med mannen din før du kom i barnehagen?" Og da tenkte jeg "drittunge" og sa ingenting. Men i dag så vil jeg spurt "Hva er å pule. Hva betyr det å pule?" Hørte om han visste det. Han var fem år. En gang, så sto han på en stol og trakk av seg buksene sine mens vi spiste lunsj. Så stakk han rumpa ut og spurte "hvem har lyst å kjøre pikken inn i rompa på meg?" Og da sa jeg "Bjarne sett deg ned". I dag, som den mye klokere damen jeg er, så vil jeg spurt "hvem gjør det, Bjarne? Kjenner du noen som stikker pikken i rumpa på noen? Fortell mer om det".

Ikke der og da, men jeg ville bedt dem sette seg ned. Og så ville jeg ha jeg sagt "Bjarne, i stad så spurte du om noen har lyst til å kjøre pikken inn i rompa på deg. Hva betyr det Bjarne?" Det ville jeg ha spurt om i dag.

 

Samme gutten spurte meg også en gang "Margrethe, jeg kan godt slikke på tissen din, så kan du få slikke på tissen min?" Og da tror jeg det gikk ned et sort teppe for meg. Jeg enset det ikke. Jeg husker det nå i dag og nå ville jeg spurt "Hva betyr det Bjarne?" Så ville jeg spurt "Kjenner du noen barn som suger på tissen til voksne, eller om voksne som slikker på tissen til barn?". Denne gutten hadde en far, og en gang så gikk jeg heldigvis på et kurs. Og det var sånn jeg lærte om seksuelle overgrep. En gang lekte jeg med Bjarne at jeg skulle være Bjarne, mens han skulle leke at han var faren sin. Og så sitter jeg og ser på barne-TV og spiser mat og drikker melk og sånn. Og så kommer han inn som sin far og med hendene på hofta og sier "Nå går du og legger deg!".  "Nei, jeg vil være mer oppe. Jeg vil spise mere mat og så vil jeg ha mere melk" svarte jeg. Og så stakk han henne opp under armene og sa "Nå går du og legger deg. Og så tar du av deg underbuksa, for nå skal jeg kjøre pikken inn i rompa på deg!".  Der fikk jeg det servert på et fat. Dette tok et halvt år fra første gangen han spurte meg "har du pula mannen din før du kom i barnehagen?" Det tok et halvt år, så husk å spør, du må speile barna da.

 

Speil barna og spør. Hva er det de sier? Så du lurer på om jeg vil kjøre pikken i rompa på deg? Hva betyr det Bjarne? Ikke vær redd for å spør, hvis man ikke klarer å stille spørsmålet akkurat der og da, så kan en tenke "hva var det han sa i sted, eller i går?" "Du, i går Bjarne så spurte du meg om.." Og så tar du det opp på nytt igjen. "I går, så hørte ikke godt nok etter da du spurte om noen har lyst å stikke pikken i rompa på deg. Hva betyr deg Bjarne?" For disse barna er ikke har ikke bare en seksuell uønsket atferd. Men de har også en adferd som det er noe med det da. Og den må vi undersøke. Han var en hyperaktiv gutt og det var mye ved han. Det var ikke bare den måten å utfolde seg seksuelt på. Men det var den aggressive seksuelle leken hans. Han kunne så mange ord som vi bare lot gå forbi og tenkte at er han litt sånn rar, så spør en gang for mye enn en gang for lite. Og disse barna som blir utsatt for seksuelle overgrep, de trenger ikke nødvendigvis vise en seksuell atferd. Absolutt ikke. For det som har med tissen å gjøre vil de ikke ha noe med å gjøre i det hele tatt. Men det kan være at de viser andre signaler på at noe er gærent som kan forveksles med andre ting. Men da må vi spørre. "Du, Bjarne jeg er litt bekymret for deg. Jeg ser at ikke du har det noe bra og hører at du har så mye vondt i magen? Og det er ikke uvanlig at barn som har så mye vondt i magen som deg, kan tenke på ting som de synes er vanskelig. Hvordan er det å være deg Bjarne? Er det noen som gjør noe mot deg som ingen andre gjør?" For det er ikke først og fremst de seksuelle lekene som beviselig beviser at barna vært utsatt for seksuelle overgrep. Det er en myte, vi må slutte å tro det, det er andre ting også som kan gjøre at vi voksne blir bekymret.

Nils Heldal prater med Margrete W. Aasland om eksempelet om Bjarne: Om at voksne lett kan misforstå eller ignorere barns utsagn, og dermed ikke forstå at barnet er utsatt for overgrep.

Spilletid: 5:07

M11

Så det beste rådet til en barnehageansatt som har en uggen følelse, for hvorledes et barnehagebarn utøver sin seksualitet er å stille spørsmål. Still de rette spørsmålene og snakk med barnet?

Ja, snakk med barnet og se om det er andre ting også. Jeg pleier å si - du kan nesten se det på ungene - men da skal man ha mye erfaring. Man ser om et barn ikke har det bra, man ser det på kroppsspråket. Hvis barnet har mye vondt i magen, gråter mye, må man tenke seg om. Hva er det med han, og hva er det med henne? Hva er det med den ungen? Og spør barnet "Er noen som gjør noe mot deg som ingen andre gjør?" Det syntes jeg er et veldig fint spørsmål. Dette i tillegg til å snakke om de positive sidene med seksualitet med barna først. Da vil barna skjønne at for eksempel "Sånn gjør mamma med meg".

 

Et lite barn som gikk og holdt pappaen sin i hånden og gikk på vei fra barnehagen og skulle til mammaen. Og så sier barnet "Pappa, jeg vil ikke til mamma". "Hvorfor vil du ikke til mamma da?" spurte faren. "Fordi det lukter vondt av tissen til mamma" "Hæ? lukter det vondt av tissen til mamma?".  "Ja, det lukter vondt av tissen til mamma når jeg må slikke på tissen til mamma og hun tar seg på puppene og lager rare lyder". Pappaen hjalp selvfølgelig denne lille gutten. Men denne gutten hadde aldri snakket om seksuelle overgrep. Men pappaen hadde snakket med barna sine om seksualitet. Hadde han snakket med barna sine om hvordan man ble til. Og da sa barnet "Pappa, jeg vil ikke til mamma fordi det lukter vondt av tissen til mamma". Så dette var et kompetent barn. Som hadde en sunn far. Uten pedagogisk utdanning.

Nils Heldal prater med Margrete W. Aasland om hvilke spørsmål man som voksen kan stille barn som man er urolige for.

Spilletid: 1:49

M12

bottom of page