top of page
RVTS Logo

TRYGGHETSPLANER I BARNEHAGEN

Dersom et barn har vist skadelig seksuell atferd (SSA), kan det være nødvendig å utarbeide en trygghetsplan i barnehagen En trygghetsplan er et verktøy for å forebygge ny skadelig seksuell atferd.

 

Det første man gjør for å lage en trygghetsplan er at leder i barnehagen kaller inn til et møte med de ansatte som har mest kontakt og størst ansvar for barnet. Ved overgangen til skolestart, bør ansatte fra aktuell skole også delta. Det kan være en god idé å involvere en fagperson som har kompetanse på skadelig seksuell atferd f.eks. kommunepsykolog, fagpersoner fra Statens barnehus eller barne- og ungdomspsykiatrien. På møtet vil det være nyttig at dere sammen reflekterer rundt punktene i trygghetsplanen, deler erfaringer og drøfter tiltak som er aktuelle for å sikre et trygt miljø for barnet. Tiltakene skal være tilpasset barnets alder, grad av problematisk eller skadelig seksuell atferd, og forholdene i barnehagen.

 

Forsøk å være spesifikk og konkret når dere utformer tiltak. Videre vil det være viktig at dere har en plan for hvordan og når tiltak skal implementeres, og hvem som er ansvarlig for at dette gjøres. Det vil være nødvendig med en evaluering av trygghetsplanen. Tidspunkt for ny evaluering vil være avhengig av type skadelig seksuell atferd og stabilitet i omgivelser. Etter 3 måneder bør man rådføre seg med et kompetansemiljø for å høre om det trengs en ny evaluering.

Trygghetsplan i barnehage

SKADELIG SEKSUELL ATFERD

Har det vært episoder med skadelig seksuell atferd i barnehagen Hvis ja, beskriv omstendighetene.

ANSATTE OG BARNEHAGEOMRÅDET

Ansatte:

 • Hvilke ansatte har kontakt med barnet

 • Hvem av de ansatte er klar over bekymringen om barnets skadelige seksuelle atferd?

 • Er det behov for at andre ansatte ved barnehagen informeres om omstendighetene rundt barnet? Hvis ja, hvordan vil det gjøres?

 • Hvilket tilsyn har barnet på nåværende tidspunkt, og er det tilstrekkelig?

 • Er nødvendig tilsyn mulig å gjennomføre under nåværende omstendigheter?

 • Hvem er ansvarlig for å diskutere barnets risiko og behov, med andre ansatte?

Barnehageområdet:

 • Er det områder på barnehagen som er uten tilsyn?

 • Følgende tiltak vil være nødvendig å iverksette:

 • Hvordan skal tiltak implementeres, når, og hvem er ansvarlig for at dette gjøres:

 • Hvem i barnehagen kan være sårbare for barnets atferd, og hvorfor?

 • Er tilsynsnivået tilstrekkelig?

 • Hvor mye informasjon bør alle ansatte ha om barnets risiko og behov?

 • Er det spesielle situasjoner eller tidspunkt der barnet virker mer trist/distrahert/irritert/stresset/urolig? Kan ekstra støtte og tilsyn gis til barnet i disse situasjonene?

 • Er det andre barn i barnehagen med et seksuelt språk eller som utøver skadelig seksuell atferd?

 • Er det behov for at barnet får undervisning om kropp og grenser?

 • Hvilken støtte har ansatte behov for?

 • Er det aktiviteter i barnehagen som kan utløse uønsket seksuell atferd, og hvordan kan dette håndteres?

I BARNEHAGEN

SITUASJONER UTENFOR BARNEHAGEN

Hvilke barn vil være spesielt sårbare for dette barnets atferd, og hvordan kan dette håndteres?

Er det nødvendig med spesielle regler for toalettbesøk etc.?

Følgende tiltak vil være nødvendig å iverksette:

Hvordan skal tiltak implementeres, når, og hvem er ansvarlig for at dette gjøres:

Er det bekymring rundt barnets bruk av digitale media?

Er det mistanke om at barnet er eksponert for porno?

DIGITAL ARENA

Følgende tiltak vil være nødvendig å iverksette:

Hvordan skal tiltak implementeres, når, og hvem er ansvarlig for at dette gjøres:

Følgende tiltak vil være nødvendig å iverksette:

Hvordan skal tiltak implementeres, når, og hvem er ansvarlig for at dette gjøres:

Her kan du laste ned filen: Trygghetsplan i barnehager i PDF-format som egner seg fint til utskrift. 

Antall sider: 5

Filstørrelse: 52 KB

Versjon: 1

Versjonsdato: 18. aug. 2022

bottom of page