top of page
RVTS Logo

Sunn seksuell atferd hos barnehagebarn. At barns seksualitet ikke er den samme som voksen seksualitet.

Spilletid: 00:49

M01

Er onani en del av barns naturlige seksualitet?

Spilletid: 00:49

M02

Om betydningen av å ha et avklart forhold til egen seksualitet når man jobber i barnehage.

Spilletid: 01:01

M02-1

Fordelene ved å onanere og om årsaker til at onani var sett på som helsefarlig eller syndig.

Spilletid: 00:45

M03

Om omsorg, nærhet og kjærlighet som grunnlag for en sunn seksualitet hos oss mennesker.

Spilletid: 01:15

M03-1

«Hei, går det bra her inne?» Om å sjekke ut barns lek for å vite at de leker på en trygg måte.

Spilletid: 00:49

M03-2

Om å være født med en seksualitet, og at omsorgspersoners avslappete holdning til egen kropp fremmer også barnets forhold til seg selv og utforskning av kroppen og seksualiteten.

Spilletid: 00:30

M03-3

Om å gi barn mulighet for å utforske egen kropp. Gutter har penis mens jenter trenger speil for å se eget kjønnsorgan.

Spilletid: 00:58

M03-4

Du kan ikke stoppe det første overgrepet. Om at voksne må ta ansvar og lære barn å si fra når noe har skjedd.

Spilletid: 02:31

M03-5

Om forskjellen mellom voksnes og barns seksualitet.

Spilletid: 00:43

M03-6

Om barn og orgasme, og om å rettlede barnet dersom det stimulerer seg selv i upassende situasjoner eller på rare måter.

Spilletid: 02:51

M04

Om hvordan foresatte forholder seg annerledes til guttebabyen enn jentebabyen, og at dette kan få betydning for barns forhold til egen kropp og seksualitet.

Spilletid: 2:46

M05

Om overdreven selvstimulering (hyperonani) og hvordan man kan hjelpe barn som strever med dette.

Spilletid: 2:16

M06

Om at det å ta seg mye på tissen kan være andre ting enn overdreven selvstimulering (hyperonani). Det kan f.eks være eksem eller infeksjon.

Spilletid: 4:44

M07

Om barn som ser porno og om voksne som må våge å spørre barn.

Spilletid: 2:19

M08

Gå til video med tekst

Barn som kan noe om seksualitet har et tryggere seksualliv når de blir eldre.

Spilletid: 0:35

M09

Gå til video med tekst

Det at et barn onanerer er ikke i seg selv uttrykk for at det er utsatt for seksuelle overgrep.

Spilletid: 0:39

M10

Gå til video med tekst

Eksempelet om Bjarne: Om at voksne lett kan misforstå eller ignorere barns utsagn, og dermed ikke forstå at barnet er utsatt for overgrep.

Spilletid: 5:07

M11

Om hvilke spørsmål man som voksen kan stille barn som man er urolige for.

Spilletid: 1:49

M12

Om jenta og gutten som snuste i rompa på hverandre, og hvorfor de gjorde det.

Spilletid: 0:42

M13

Om barna som lå nakne på gulvet i lekerommet, og hvorfor de gjorde det.

Spilletid: 0:38

M14

Om å gi barn aldersadekvat kunnskap, men ikke vise dem hvordan noen har sex med hverandre.

Spilletid: 1:20

M15

Vinn-vinn-situasjonen!!

Spilletid: 0:09

M16

Margrete W. Aasland

Nils Heldal har pratet med Margrete W. Aasland om barns seksualitet. Margrete er utdannet førskolelærer og spesialist i sexologisk rådgivning. Har gitt ut bøker om barn og seksualitet og om seksuelle overgrep mot barn. Har i mange år arbeidet som terapeut og er en kjent foredragsholder.

Margareth N. Brøndbo

Nils Heldal har pratet med Margareth N. Brøndbo om ... Margareth er utdannet pedagog ved NTNU. Arbeider som spesialpedagog ved barne- og ungdomsklinikken ved St.Olavs hospital.

Om hva man som ansatt i barnehage bør gjøre dersom man blir urolig for et barn.

Spilletid: 1:38

MB01

Om hva en aktivitetsplan er og hva den inneholder.

Spilletid: 1:08

MB02

Om å informere leder eller ikke.

Spilletid: 0:50

MB03

Om å informere barnets foreldre/foresatte eller ikke.

Spilletid: 0:51

MB04

Om hva en trygghetsplan er.

Spilletid: 1:04

MB05

Om hva som kjennetegner saker der foreldre/foresatte ikke skal informeres.

Spilletid: 0:30

MB06

Instanser man kan søke hjelp hos.

Spilletid: 0:50

MB07

Om å drøfte saker anonymt med barnevernet eller politiet.

Spilletid: 0:37

MB08

VIDEOBIBLIOTEK

På denne siden har vi samlet alle filmene du finner på ulike steder i veilederen.

Renate B. Sjaastad

Nils Heldal har pratet med Renate B. Sjaastad om ... Renate er utdannet familieterapeut. Arbeider ved BUP Orkanger. Er også med i REBESSA (Ressursteam for bekymringsfull og skadelig seksuell atferd).

Om at barnet skal bli trygg på at terapeuten kan høre på alt det barnet forteller.

Spilletid: 0:40

R01

Om at det å bygge tillit også kan skje ganske raskt.

Spilletid: 0:25

R02

Foreldre/foresatte vil at barnet skal få hjelp.

Spilletid: 0:27

R03

Foreldre/foresatte kan ofte føle skyld for det som har skjedd.

Spilletid: 0:16

R04

Om forskjellen på overgrep utført av voksne eller barn.

Spilletid: 1:23

R05

En beskrivelse av terapiforløp for barn som er utsatt for seksuelle overgrep.

Spilletid: 2:30

R06

Om barn kan ha nytte av traumebehandling som EMDR.

Spilletid: 2:21

R07

Om hvor lenge barn må gå i traumebehandling etter å ha vært utsatt for seksuelle overgrep.

Spilletid: 1:08

R08

Om at det under behandlingen kan komme frem flere detaljer eller historier.

Spilletid: 0:59

R09

Om behandling til barn som krenker andre seksuelt, og om denne er veldig forskjellig fra annen behandling.

Spilletid: 2:56

R10

Om AIM-kartlegging for barn under 12 år.

Spilletid: 1:25

R11

Om foreldres/foresattes reaksjoner når barnet deres har krenket andre seksuelt.

Spilletid: 1:01

R12

Om ulike behandlingsformer BUP tilbyr.

Spilletid: 1:33

R13

Om å veilede foreldre/foresatte til å kunne være der for barnet sitt som har vist seksualisert atferd.

Spilletid: 1:13

R14

Om at det kan være krevende å ta vare på foreldre i krise.

Spilletid: 0:26

R15

Kjell Olav Tømmerås

Nils Heldal har pratet med Kjell Olav Tømmerås om Statens barnehus. Kjell Olav er utdannet barnevernspedagog. Jobber som rådgiver ved Statens barnehus Trondheim. Er også med i REBESSA (Ressursteam for bekymringsfull og skadelig seksuell atferd).

Om hva Statens barnehus er og hvilken hjelp man kan få der. Om at de aldri har fått inn mistenkte som er under 6 år.

Spilletid: 1:01

KO1

Om avhørsmetoden som brukes på barnehuset ved tilrettelagt avhør av barn som er vitne eller fornærma i straffesaker, og oppfølging videre.

Spilletid: 1:01

KO3

Om at barnehuset er en å ringe for å rådføre seg med.

Spilletid: 1:07

KO4

Barnehuset anbefaler hjelp fra barnevernet og barne- og ungdomspsykiatrien.

Spilletid: 0:25

KO5

bottom of page